Menu

ČOV pro bytové domy, restaurace, hotely a malé provozovny

Dodáváme čističky odpadních vod vhodné pro místa bez možnosti napojení na kanalizaci. Dosáhněte vysoké úrovně čistoty vody v bytových domech, hotelích, restauracích a jiných provozoven s našimi technologiemi přispívajícími k ochraně životního prostředí.

Hledáte vhodné řešení pro čištění odpadních vod pro větší objekty, jako jsou bytové domy či hotely? S našimi čističkami odpadních vod dosáhnete efektivního a spolehlivého řešení přispívající k ochraně životního prostředí. Zvolte naše patentované čističky, které vám zajistí stabilní a spolehlivý provoz s minimální spotřebou energie a času vynaloženého na provoz.

Nabízíme mechanicko-biologické čistírny odpadních vod řady EKOL určené pro bytové domy, hotely, restaurace a jiné malé provozovny. Každý model je navržený na specifické hydraulické zatížení odpovídající potřebám různých objektů. Vybrat si můžete z následujících variant čističek odpadních vod: EKOL 1, EKOL 2,5, EKOL 4, EKOL 6, EKOL 9, EKOL 12 a EKOL 15. Tyto čističky jsou vhodné především do míst, kde nelze připojit odpadní vodu na stávající kanalizační systém, anebo tento systém není vybudován.

Každá čistička odpadních vod je dimenzovaná pro určitý počet ekvivalentních obyvatel, přičemž hydraulické zatížení odpovídá 1 až 100 ekvivalentním obyvatelům (od 8 do 100 kg BSK5/den), látkové zatížení je uvažováno 400 mg BSK5 na 1 litr odpadní vody a přiváděný nátok 150 litrů na osobu denně. Tímto způsobem jsme schopni pokrýt širokou škálu potřeb a zajistit spolehlivé čištění odpadních vod pro různé kapacity a typy objektů.