Menu

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Vysoce účinné a spolehlivé čističky odpadních vod připravené pro potřeby menších i větších objektů. S našimi špičkovými zařízeními dosáhnete vynikající kvality vody a snížíte ekologický dopad. Stabilní a bezúdržbový provoz napomáhá k optimálnímu čištění odpadních vod.

Hledáte vhodnou čističku odpadních vod pro své objekty? Chcete spolehlivé zařízení, které vám zaručí kvalitu a čistotu vody? Vyrábíme mechanicko-biologické čistírny odpadních vod různých velikostí a tvarů. Využijete je jak pro domácí čištění, tak i pro bytové domy, restaurace, hotely a malé provozovny

Naše čističky jsou chráněné patentem a naši odborníci vám pomohou s instalací a zprovozněním čističky. Nemusíte se tak o nic starat. V naší nabídce rovněž naleznete příslušenství k čističkám, a to pískový filtr nebo bionosič.

Metody čištění odpadních vod v Morava Ekol

Nejdůležitějším kritériem, které čistírny jako celek mají splnit, je především požadovaná kvalita vyčištěné vody. Tomuto požadavku má být podřízená i volba technologie čištění a skladba celé technologické linky. Uplatňujeme 2 metody čištění:

Anaerobní čištění odpadních vod – výhody a použití

Tento druh čištění doporučujeme pro objekty, které nejsou trvale obydleny. V kombinaci s dalším stupněm čištění (zemní nebo pískový filtr) je možné dosáhnout poměrně vysoké kvality vypuštěné vody. Čistírnu tvoří kompaktní nádrž, dělená na část usazovací, anaerobní a dosazovací. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku.

Výhodami anaerobního čištění odpadních vod jsou:

 • nízké provozní náklady – neboť čistírna pracuje bez potřeby elektrické energie
 • možnost přerušovaného chodu – doporučujeme pro chaty a chalupy

Kde anaerobní čističku odpadní vody použít? Jak zmiňujeme výše, kvůli možnému přerušovanému chodu a nízkým provozním nákladům jsou tyto čističky vhodné právě pro rekreační prostory, jako jsou chalupy a chaty. Mějte kvalitní a čistou vodu s naší spolehlivou domácí čističkou na chalupu a chatu BIO-S.

Aerobní čištění odpadních vod – výhody a použití

Aerobní čištění je založeno na činnosti mikroorganismů přisedlých na pevném podkladu (bionosiči), který rotuje. Tento bionosič je částečně ponořený do odpadní vody. Vlastní čistírnu tvoří nádrž dělená na část usazovací, biozóna s disky a část dosazovací. Jedná se o technologii, která vyniká především snadnou obsluhou a stabilitou provozu.

Výhodami aerobního čištění odpadních vod jsou:

 • nízké pořizovací náklady
 • nenáročná obsluha
 • stabilita provozu

Kde použít aerobní čističku odpadních vod? Jak již samotné výhody napovídají, aerobní čističky jsou více než ideální pro trvale obydlené objekty a jiné větší objekty. Vybrat si můžete domácí čističku odpadních vod DČB pro rodinné domy nebo čističku odpadních vod EKOL pro bytové domy, hotely a restaurace. Všechny naše čističky jsou přizpůsobené odpovídajícímu zatížení a potřebám velikosti počtu osob v daném objektu.

Jaké faktory hrají roli při volbě čističky

 • trvale obydlený objekt nebo přerušovaný provoz
 • počet obyvatel, a tedy velikost zatížení
 • náročnost obsluhy
 • nutnost schválení projektové dokumentace
 • splnění základních stavebních požadavků

Doporučujeme nejdříve vše zkonzultovat s odborníky. Obraťte se tak na nás. Máme mnoho zkušeností a rádi vám pomůžeme a vybereme to nejlepší řešení pro vaši situaci.

Stavební připravenost a umístění čistírny odpadních vod

Stavba se provádí na základě schválené projektové dokumentace. Instalaci čistírny a související stavební úpravy je nutné provést dle schváleného projektu. Samotná stavba malé domovní čistírny odpadních vod se skládá obvykle z přívodního kanalizačního potrubí, základové betonové desky a odtokové kanalizace (zaústěné do veřejné kanalizace, nebo vodoteče).

Mezi základní stavební požadavky patří kanalizace. A to dodržování minimálního profilu, sklonu, vodotěsnosti, uložení do nezámrzné hloubky, nebo zateplení. Dalším požadavkem je i samotná stavební jáma, která musí obsahovat základovou desku obvykle formou obetonování či ztraceného bednění.

Kolaudace čistírny odpadních vod

Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka, a to písemnou žádostí. Návrh může podat i budoucí uživatel stavby, musí však předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.

Povolení se uděluje za následujících podmínek:

 • zkušební provoz se bude řídit odsouhlaseným provozním řádem
 • na čistírnu bude veden provozní deník
 • budou odebrány a analyzovány vzorky odpadní vody v souladu s rozhodnutím vodohospodářského orgánu.

Po úspěšném ukončení zkušebního provozu žádá provozovatel /majitel/ o uvedení tohoto díla do trvalého provozu. Toto je nutné předložit na místně příslušný referát životního prostředí (oddělení vodního hospodářství).

Nejnovější články z blogu

Vybíráme bazén 10. 7. 2024 15 minut
Autor
Klára Kecskesová

Tvary bazénů a schodů do bazénu – přehled všech možností a jejich výhod

Vybíráte vysněný bazén a rozhodujete se nad tvarem bazénu a schodů do bazénu. Připravili jsme pro vás přehled všech možností, jak…

Číst celý článek
Vybíráme bazén 9. 7. 2024 15 minut
Autor
Klára Kecskesová

Přelivový vs. skimmerový bazén aneb který zvolit pro vaše vodní radovánky

Léto začíná a s ním i čas na vodní radovánky. Přemýšlíte o bazénu a vybíráte mezi přelivovým a skimmerovým typem? Poskytneme vám…

Číst celý článek
Zobrazit další