Menu

Odlučovače

Pro místa s rizikem úniku látek vyrábíme odlučovače, které čistí odpadní vodu. Vybrat si můžete odlučovač ropných látek nebo odlučovač oleje a tuků.

Odlučovače hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí. Jsou totiž používány k čištění odpadních vod v místech, kde hrozí únik jistých kapalin. V Morava Ekol vyrábíme jak odlučovač ropných látek, tak i odlučovač oleje a tuků.

Odlučovače lehkých kapalin slouží k odstranění ropných látek z odpadní vody. Bývají instalovány zejména na parkovištích, odstavných plochách, v autoopravnách či mycích boxech. Zkrátka na místech s rizikem úniku benzínu, nafty a ropných olejů. 

Naopak odlučovače oleje a tuků čistí odpadní vody obsahující mastnotu. Bývají tak využívány v hotelech, restauracích nebo školních a závodních kuchyních.

Oba druhy odlučovačů jsou v souladu s normami ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin a ČSN EN 1825 Lapáky tuků.