Menu

EKOL 12: čistírna odpadních vod pro 80 osob

Kvalitní a komplexní řešení čištění odpadních vod pro 80 osob. Naše čistírna EKOL 12 zajišťuje vynikající účinnost a minimalizuje provozní náklady, což umožňuje dosáhnout optimálního výkonu pro náročné potřeby větších objektů.

Pro komplexní a náročné potřeby jsme vyvinuli čistírnu odpadních vod EKOL 12 pro 80 osob, která garantuje prvotřídní čištění odpadních vod s minimálními náklady na provoz. S naším spolehlivým zařízením si můžete být jisti, že dosáhnete vynikající kvality vody pro velké objekty, jako mohou být hotely, bytové domy, restaurace a jiné provozovny bez možnosti napojení na kanalizační systém.

V Morava Ekol nabízíme celou řadu čističek, díky které pokryjete jakkoliv zatížené objekty. Vybrat si můžete čističku pro 7 osob, pro 15 osob, pro 25 osob, pro 40 osob, pro 60 osob anebo pro 100 osob.

Popis a funkce čistírny odpadních vod EKOL 12

Čistička EKOL 12 je ve svém jádru nádrž, která je vyrobena ze stěnových prvků a desek z polypropylenu, uzavřená děleným snímatelným víkem. Víko obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu a je nepochůzné

Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentaceusazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem. 

Schéma funkce čistírny odpadních vod EKOL 12

Jak funguje plastová čistička odpadních vod EKOL 12 

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.

Tento způsob čištění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují. To má za následek vyrovnaný čistící účinek, a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čištění odpadních vod. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže (A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečištěnou vodou.

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny. Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku. 

Nákres čistírny odpadních vod
Řez čistírny odpadních vod

Péče o bezúdržbovou čističku EKOL 12

ČOV z řady EKOL nevyžadují každodenní obsluhu a jejich funkce bude zachována, pokud nedojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Jedná se o bezúdržbové čističky odpadních vod. Pro optimální funkčnost zařízení je potřeba 1× za rok vyčerpat uskladněný kal a 2× ročně namazat ložiska.

Kde se využívá čistička odpadních vod EKOL 12

Mechanicko-biologická plastová čistička odpadních vod EKOL 12 slouží k čištění odpadních vod splaškového charakteru z lokalit obytných souborů, rekreačních zařízení, hotelů, kempinků, sociálních zařízení, zemědělských závodů a továren pro 80 ekvivalentních osob.

Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Technické údaje čističky odpadních vod EKOL 12

  Jednotka EKOL 12
Ekvival. obyvatelé EO 80
Denní průtok vody

m3/den

12,0
Denní přínos BSK5 kg/den 5,2
Hloubka vody mm 2 000
Celkový užit. objem m3 19,4
Objem usazovacího (kalového) prostoru m3 11,6
Objem akt. prostoru m3 4,5
Objem dosaz. prostoru m3 4,0
Plocha dosaz. nádrže m2 2,4
Plocha rotoru RBC m2 398
Otáčky rotoru ot./min-1 5,2
Výkon motoru W/400 V 180
Celková hmotnost kg 1 900
Technická data    
Délka mm 5 000
Šířka mm 2 160
Výška nádrže mm 2 500
Celková výška mm 2 900
Výška přítoku mm 2 130
Výška odtoku mm 1 880