Menu

EKOL 4: čistírna odpadních vod pro 25 osob

Nabízíme čističku EKOL 4 pro 25 osob vhodnou pro hotely, penziony, restaurace a jiné menší provozovny. Naše čističky vám zaručí efektivní, bezproblémové a ekologické čistění odpadních vod. Zjistěte více a objednejte si čističku odpadních vod pro vaše objekty.

Čistička odpadních vod EKOL 4 určená pro 25 osob je ideální pro hotely, restaurace nebo i bytové domy. Především se jedná o perfektní zařízení pro místa, kde se pro svou polohu nelze připojit na kanalizační systém.

V Morava Ekol jsme schopni pokrýt širokou škálu možného zatížení a potřeb velkého i menšího počtu osob. Můžete si tak vybrat čističku pro 7 osob, pro 15 osob, pro 40 osob, pro 60 osob, pro 80 osob nebo pro 100 osob ideální pro potřeby daného objektu.

Popis a funkce čistírny odpadních vod EKOL 4

Základ čističky EKOL 4 tvoří nádrž vyrobená ze stěnových prvků a desek z polypropylenu. Nádrž je uzavřená děleným snímatelným víkem, jenž je nepochůzné a obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu. 

Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentaceusazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem. 

Schéma funkce čistírny odpadních vod EKOL 4

Jak pracuje čistírna odpadních vod EKOL 4

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.

Tento způsob čištění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují. To má za následek vyrovnaný čistící účinek, a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čištění odpadních vod. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže (A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečištěnou vodou. 

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny. Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku.

Nákres čistírny odpadních vod
Řez čistírny odpadních vod

Údržba čističky odpadních vod EKOL 4

Čistírny řady EKOL jsou konstruovány tak, aby nevyžadovaly pravidelnou údržbu. Denní obsluha není nutná a jejich provozní schopnost zůstane nedotčena, pokud nedojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Čistírna vyžaduje pouze jednou za rok vyčerpat uskladněný kal a dvakrát ročně namazat ložiska.

Kde se využívá čistička odpadních vod s nádrží EKOL 4

Celoplastové mechanicko-biologické čističky odpadních vod EKOL nejčastěji slouží k čištění odpadních vod splaškového charakteru z lokalit obytných souborů, jako jsou bytové domy, nebo z rekreačních zařízení, hotelů, kempinků, sociálních zařízení, zemědělských závodů a továren pro 25 ekvivalentních osob.

Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Technické údaje čističky odpadních vod EKOL 4

  Jednotka EKOL 4
Ekvival. obyvatelé EO 25
Denní průtok vody

m3/den

4,0
Denní přínos BSK5 kg/den 1,6
Hloubka vody mm 2 000
Celkový užit. objem m3 9,4
Objem usazovacího (kalového) prostoru m3 6,2
Objem akt. prostoru m3 2,0
Objem dosaz. prostoru m3 1,2
Plocha dosaz. nádrže m2 1,1
Plocha rotoru RBC m2 251
Otáčky rotoru ot./min-1 5,2
Výkon motoru W/400 V 120
Celková hmotnost kg 1 200
Technická data    
Délka mm 2 500
Šířka mm 2 160
Výška nádrže mm 2 500
Celková výška mm 2 850
Výška přítoku mm 2 130
Výška odtoku mm 1 880