Menu

EKOL 2,5: čistírna odpadních vod pro 15 osob

Zlepšete kvalitu vody a snižte negativní dopad na životní prostředí. Čistička odpadních vod EKOL 2,5 určená pro 15 osob je bezúdržbová a spolehlivá. Objednejte si u nás efektivní mechanicko-biologickou čističku pro hotely, restaurace a jiné provozovny.

Hledáte zařízení k čištění odpadních vod pro hotely, restaurace nebo jiné menší provozovny? Nabízíme čističku odpadních vod EKOL 2,5 určenou až pro 15 osob, která je vhodná také pro místa bez možnosti napojení na kanalizační systém.

Pokud sháníte zařízení pro více zatížený objekt, doporučujeme čističku EKOL 4, EKOL 6, EKOL 9, EKOL 12 nebo EKOL 15. Jednotlivé modely se liší kapacitou v rozmezí od 25 do 100 osob. Sháníte-li naopak vhodný model pro méně zatížený objekt, zvolte čističku EKOL 1 navrženou pouze pro 7 osob.

Popis a funkce čistírny odpadních vod EKOL 2,5

Základem čistírny EKOL 2,5 je nádrž, která je vyrobena ze stěnových prvků a desek z polypropylenu. Nádrž je uzavřena děleným snímatelným víkem, které obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu a je nepochůzné

Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentaceusazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem. 

Schéma funkce čistírny odpadních vod EKOL 2,5

Jak funguje čistička odpadních vod EKOL 2,5

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.

Tento způsob čištění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují. To má za následek vyrovnaný čistící účinek, a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čištění odpadních vod. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže (A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečištěnou vodou. 

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny. Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku. 

Nákres čistírny odpadních vod
Řez čistírny odpadních vod

Údržba čističky odpadních vod EKOL 2,5

Čistírny odpadních vod řady EKOL jsou bezúdržbové. Skvělé je, že nevyžadují denní obsluhu a jejich funkčnost bude zachována, nedojde-li k přerušení dodávky elektrického proudu. Pamatujte, že jednou za rok chod čistírny vyžaduje vyčerpat uskladněný kal a dvakrát ročně byste měli stihnout namazat ložiska.

Kde se využívá čistička EKOL 2,5

Celoplastová mechanicko-biologická čistička odpadních vod EKOL 2,5 je perfektní volbou pro místa bez možnosti napojení na kanalizaci. Typicky bývá využívána k čištění odpadních vod splaškového charakteru bytových domů, rekreačních zařízení, hotelů, kempinků, sociálních zařízení, zemědělských závodů a továren pro 15 ekvivalentních osob.

Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Technické údaje čističky odpadních vod EKOL 2,5

  Jednotka EKOL 2,5
Ekvival. obyvatelé EO 15
Denní průtok vody

m3/den

2,5
Denní přínos BSK5 kg/den 1,3
Hloubka vody mm 1 500
Celkový užit. objem m3 5,5
Objem usazovacího (kalového) prostoru m3 3,2
Objem akt. prostoru m3 1,5
Objem dosaz. prostoru m3 0,6
Plocha dosaz. nádrže m2 0,8
Plocha rotoru RBC m2 226
Otáčky rotoru ot./min-1 5,2
Výkon motoru W/400 V 120
Celková hmotnost kg 900
Technická data    
Délka mm 2 160
Šířka mm 2 000
Výška nádrže mm 2 000
Celková výška mm 2 350
Výška přítoku mm 1 620
Výška odtoku mm 1 400