Menu

Oddeľovače

Pre miesta s rizikom úniku vyrábame odlučovače, ktoré čistia odpadovú vodu. Môžete si vybrať odlučovač oleja alebo odlučovač oleja a tuku.

Separátory zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia. Používajú sa na čistenie odpadových vôd, pri ktorých existuje riziko úniku určitých kvapalín. V spoločnosti Morava Ekol vyrábame odlučovače olejov aj tukov.

Odlučovače ľahkých kvapalín sa používajú na odstraňovanie ropných látok z odpadových vôd. Zvyčajne sa inštalujú najmä na parkoviskách, odstavných plochách, v autoservisoch alebo umývacích boxoch. Skrátka na miestach, kde hrozí únik benzínu, nafty a ropných olejov.

Lapače olejov a tukov naopak čistia odpadové vody obsahujúce mastnotu. Preto sa bežne používajú v hoteloch, reštauráciách alebo školských a továrenských kuchyniach.

Oba typy odlučovačov spĺňajú normy EN 858 Odlučovače ľahkých kvapalín a EN 1825 Lapače tukov.