Menu

Separatorer

För anläggningar med risk för spill tillverkar vi avskiljare som renar avloppsvatten. Du kan välja mellan en oljeavskiljare eller en olje- och fettavskiljare.

Separatorer spelar en viktig roll för miljöskyddet. De används för att rena avloppsvatten där det finns risk för läckage av vissa vätskor. På Morava Ekol tillverkar vi både olje- och fettavskiljare.

Lättvätskeavskiljare används för att avlägsna oljeämnen från avloppsvatten. De installeras vanligtvis främst på parkeringsplatser, parkeringsplatser, bilverkstäder eller biltvättar. Kort sagt, på platser där det finns risk för läckage av bensin, diesel och petroleumoljor.

Olje- och fettavskiljare, å andra sidan, renar fetthaltigt avloppsvatten. De används därför ofta på hotell, restauranger eller i skol- och fabrikskök.

Båda typerna av avskiljare uppfyller standarderna EN 858 Avskiljare för lätta vätskor och EN 1825 Fettavskiljare.