Menu

Odlučovače oleja a tuku

Lapače oleja a tuku zabraňujú nepríjemnému zápachu a upchatiu kanalizácie. Zistite, ako odlučovače fungujú, kde ich použiť a aké typy odlučovačov vyrábame.

Odlučovač tukov a olejov, podľa normy EN 1825 odlučovač tukov, niekedy označovaný ako lapač tukov, sa používa na čistenie odpadových vôd najmä v oblastiach s pravdepodobným výskytom tukov a olejov. Tuk v kanalizačnom systéme má nepriaznivé dôsledky, ako sú upchaté odtoky a nepríjemný zápach.

Odlučovače olejov a tukov sa inštalujú v blízkosti kuchýň, najmä školských a závodných kuchýň, reštaurácií, hotelov, jedální, cukrární a iných prevádzok, v ktorých sa spracovávajú tuky a oleje.

Opis a funkcia odlučovača tukov

Odlučovač tukov je navrhnutý ako celoplastová samonosná nádrž s variabilnou výškou - výška nadstavca sa riadi podľa konkrétnych požiadaviek. Podobne ako odlučovač oleja má lapač tukov stenu, ktorá rozdeľuje priestor na jednotlivé funkčné časti.

Najprv voda obsahujúca tuky a suspendované častice prúdi do kalového priestoru, kde sa usadzujú hrubé nečistoty. Odpadová voda potom preteká cez priečnu stenu do usadzovacieho priestoru, kde dochádza ku gravitačnému oddeleniu tukov na povrchu. Vrstva tuku sa buď mechanicky odstráni priamo z povrchu, alebo sa môže zhrabnúť cez klin deliacej steny do priestoru uskladnenia.

Vyčistená voda potom odteká pod stenou otvoru do odtoku napojeného na kanalizáciu. Záchytné zariadenie sa odvzdušňuje cez potrubie nad povrchom, na ktoré musí byť napojené odvzdušňovacie potrubie.

Typy odlučovačov olejov a tukov Morava Ekol

Na výrobu odlučovačov používame integrálny a lineárny polypropylén (PP). Môžete si vybrať z 2 typov odlučovačov olejov a tukov, a to:

  • OTC
  • OTCK - nemá žiadny úložný priestor.

Oba typy môžu byť priechodné alebo nepriechodné. V priechodnom vyhotovení slúži odlučovač ako stratené debnenie pri betonáži a vstupné otvory sú prispôsobené na osadenie ťažkých cestných krytov s oceľovou vložkou.

Technické údaje lapačov tukov

Typ OTC 02 OTC 04 OTCK 02 OTCK 04
Výška [mm] 1 500 x 1 160 1 000 700 1 500
Výška [mm] podľa požiadaviek zákazníka
Max. hmotnosť [kg] 350 400 80 170
Prietok [1/s] 2,0 4,0 2,0 4,0
Maximálny počet jedál 400 1 200 400 1 200
Typ nádrže Samonosná z polypropylénu

Vstupný otvor je 160 mm, výstupný a odvzdušňovací otvor je PP rúra s priemerom 110 mm. Všetky tieto priemery je možné meniť podľa potrieb zákazníka.

Norma: EN 1825 Lapače tukov

  • Časť 1 Navrhovanie a skúšanie (na výrobu lapačov tukov)
  • Časť 2 Výber menovitej veľkosti, inštalácia, prevádzka a údržba (pre návrh a prevádzku lapačov)

V norme EN 1825-2 sa uvádzajú požiadavky a pokyny na výber veľkosti lapačov tukov, ich použitie, montáž, pripojenie na potrubie, inštaláciu, prevádzku, kontrolu a údržbu lapačov tukov.