Menu

Olje- och fettavskiljare

Olje- och fettavskiljare förhindrar obehaglig lukt och stopp i avloppet. Ta reda på hur avskiljare fungerar, var de ska användas och vilka typer av avskiljare vi tillverkar.

Fett- och oljeavskiljaren, enligt EN 1825 en fettavskiljare, ibland kallad fettfälla, används för rening av avloppsvatten, särskilt i områden där fett och olja sannolikt förekommer. Fett i avloppssystemet har negativa konsekvenser som till exempel igensatta avlopp och obehaglig lukt.

Olje- och fettavskiljare installeras i närheten av kök, särskilt skol- och fabrikskök, restauranger, hotell, matsalar, konditorier och andra inrättningar som bearbetar fetter och oljor.

Beskrivning och funktion av fettavskiljaren

Fettavskiljaren är utformad som en självbärande plasttank med variabel höjd - höjden på förlängningen regleras enligt specifika krav. I likhet med oljeavskiljaren har fettavskiljaren en vägg som delar upp utrymmet i enskilda funktionella delar.

Först rinner vatten som innehåller fett och suspenderade ämnen in i slamavskiljaren där grov smuts sedimenterar. Avloppsvattnet rinner sedan över den tvärgående väggen in i sedimenteringsområdet där gravitationen separerar fettet vid ytan. Fettlagret avlägsnas antingen mekaniskt direkt från ytan eller kan krattas över skiljeväggens kil till lagringsområdet.

Det renade vattnet rinner sedan under hålväggen till ett utlopp som är anslutet till avloppet. Avskiljaren avluftas genom ett rör ovanför ytan till vilket ett avluftningsrör måste anslutas.

Typer av olje- och fettavskiljare Morava Ekol

Vi använder integrerad och linjär polypropylen (PP) för att tillverka avskiljarna. Du kan välja mellan 2 typer av olje- och fettavskiljare, nämligen:

  • OTC
  • OTCK - har inget lagringsutrymme.

Båda typerna kan vara passerbara eller icke-passerbara. I det passerbara utförandet fungerar avskiljaren som en förlorad form för gjutning och inloppen är anpassade för montering av tunga stålfodrade vägskydd.

Tekniska data för fettavskiljare

Typ av fettavskiljare OTC 02 OTC 04 OTCK 02 OTCK 04
Höjd [mm] 1 500 x 1 160 1 000 700 1 500
Höjd [mm] enligt kundens önskemål
Max. vikt [kg] 350 400 80 170
Flödeshastighet [1/sek] 2,0 4,0 2,0 4,0
Max. antal måltider 400 1 200 400 1 200
Typ av tank Självbärande tillverkad av polypropylen

Inloppsöppningen är 160 mm, utlopp och avluftning är ett PP-rör med en diameter på 110 mm. Alla dessa diametrar kan ändras efter kundens behov.

Standard: EN 1825 Fettavskiljare

  • Del 1 Konstruktion och provning (för tillverkning av fettavskiljare)
  • Del 2 Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll (för konstruktion och drift av fettavskiljare)

EN 1825-2 innehåller krav och riktlinjer för val av storlek på fettavskiljare, deras användning, montering, anslutning till rörledningar, installation, drift, inspektion och underhåll av fettavskiljare.