Menu

Vatten är vår glädje: från en regnvattentank till ett avloppsreningsverk och en skräddarsydd swimmingpool

Vi har tillverkat simbassänger och swimmingpooler i hela Tjeckien i mer än 30 år. Vi är också specialiserade på tillverkning och installation av avloppsreningsverk samt plasttankar och manluckor.

Se mer

Vi är experter på plastbassänger och avloppsreningsverk

Vi är ett litet tjeckiskt företag som sedan 1993 huvudsakligen ägnar oss åt kundanpassad tillverkning av plast. Vi är specialiserade på tillverkning och montering av skimmer- eller översvämningsbassänger samt patentskyddade avloppsreningsverk. Vi fokuserar på att behandla avloppsvatten på ett miljövänligt sätt, baserat på mycket strikta kvalitetskriterier för avloppsvatten, samtidigt som vi tar ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljöskydd.

Förutom till den inhemska marknaden levererar vi även alla våra bassänger och reningsverk till andra EU-länder - Slovakien, Tyskland, Österrike, Italien och Schweiz.

Att hålla jämna steg med tiden

Sedan företaget grundades har vi skickat vår utvecklingspersonal till olika utbildningar i Tyskland och Österrike för att få nya erfarenheter och information om produktionsprocesser, som vi sedan tillämpar i vår egen produktion. På så sätt kan vi upprätthålla en kvalitetsproduktion som följer moderna processer, samt gynnsamma priser.

Vi är medvetna om den tekniska utvecklingen, så förutom att skaffa oss ny kunskap inkluderar vi i vårt produktsortiment intelligent teknik för poolkontroll som kan styras via en mobilapp. Det gör poolunderhållet mycket enkelt och kostnadseffektivt.

Vad mer erbjuder vi

Förutom tillverkning av simbassänger och avloppsreningsverk erbjuder vi även service och leverans av reservdelar till våra avloppsreningsverk. Vi tillverkar även olje- och fettavskiljare samt sandfilter.

Vi erbjuder också försäljning och installation av intelligenta poolkontroller, som har blivit en mycket populär produkt under de senaste åren. Här hittar du också poolpumpar och annan poolteknik. Vi erbjuder också service och renovering av poolteknik eller atypisk produktion i plast enligt dina exakta krav.

1993

Företagets ursprung

Den 3 maj registrerades MORAVA-EKOL i handelsregistret. 1 juni anslöt sig det team av personer som var med och startade tillverkningen av avloppsreningsverk och simbassänger i plast på 1980-talet till företaget.

Vår historia Vår historia Vår historia Vår historia
2008

Utökning av produktionen av simbassänger

Produktionen av swimmingpooler ökar, inte bara i Tjeckien utan även utomlands. Pooler exporteras främst till Österrike, Tyskland, Schweiz, Sverige, Kroatien och Italien. Företaget lägger därför stor vikt vid kvalitet för att anpassa sig till de utländska kundernas behov och höga krav.

Vår historia Vår historia
Nuvarande

Betoning på kvalitet och utbildning

Även idag är kvalitet viktigare än kvantitet för samhället. Produktionen anpassas till alla krav och önskemål från våra kunder. Den höga kvalifikationsnivån hos våra medarbetare upprätthålls också, oavsett om det gäller svetskvalifikationer på europeisk nivå eller certifiering av produktionskvalitet.

Vår historia Vår historia