Menu

Skimmerpool med bubbelpool i Brno Medlánky

Tillverkningenav skimmerpoolen i Brno-Medlánky utfördes helt på plats. Poolen, som mäter 7 m × 3 m × 1,5 m, utrustades med hörnsteg med en vilobänk för maximal komfort. På kundens begäran tillkom en bubbelpool för perfekt avkoppling av kropp och själ.

Projektet omfattade även tillverkning av en motflödesaxel och en axel för poolutrustningen. Våra medarbetare gjorde noggranna justeringar av manluckorna för stenmattan, som placerades runt skimmerpoolen och är en del av den estetiska designen.

Nästa del av projektet var att ansluta poolen till pooltekniken som placerades i schaktet. Här skapade vi ett komplext filtreringssystem med en kraftfull pump, en UV-lampa för att desinficera vattnet, en växel för att styra systemet, färgade LED-lampor för att skapa den atmosfär som kunden önskade och en automatisk dammsugare för att hålla poolgolvet i perfekt skick. Vi installerade också en värmepump för att hålla poolvattnet vid optimal temperatur, vilket kan förlänga badsäsongen med upp till 7 månader.

Vi är stolta över kvaliteten på utförandet och den inhemska tjeckiska produktionen. Regelbunden service och säkerhet är vår högsta prioritet. Efter uppstarten av hela poolsystemet gav våra experter därför utbildning så att kunden kunde använda alla funktioner i poolen med skimmer utan begränsningar.