Menu

ČOV pro rodinné domy

Čistou a ekologicky šetrnou vodu v rodinném domě získáte snadno s našimi špičkovými čističkami odpadních vod. Díky inovativním technologiím a vlastnímu know-how poskytujeme efektivní řešení pro čištění odpadních vod, které zabezpečuje kvalitu vody a ochranu životního prostředí.

Domácí čističky odpadních vod pro rodinné domy jsou biologické čističky odpadních vod s rotačním biokontaktorem, které jsou balené a celoplastové. Zařízení je určeno pro čištění splaškových odpadních vod z objektů, které nemohou být připojeny na existující kanalizační systém např. z důvodu své polohy, anebo tento systém není vybudován.

Vyrábíme 2 varianty domácích čističek podle kapacity osob ubytovaných v daném domě. Buď si můžete vybrat ČOV pro rodinné domy pro 2–4 osoby nebo pro 5–7 osob. Mějte na paměti, že výběr domácí čističky odpadní vody je závislý také na lokalitě, provozovateli a na požadavcích vodoprávních úřadů.