Menu

Pískový filtr k ČOV

Pískový filtr jako další stupeň čištění po mechanicko-biologickém předčištění vody. Efektivně zachycuje nečistoty a bakterie, čímž zlepšuje kvalitu vody. Zároveň tak přispívá k ochraně vodních zdrojů a životního prostředí. S pomocí pískového filtru snadno dosáhnete významného zlepšení čistoty odpadních vod.

Pískový filtr hraje důležitou roli při odstraňování nečistot z odpadních vod před jejich uvolněním do přírody. Představuje další stupeň čištění po mechanicko-biologickém předčištění vody a je vyroben z integrovaného polypropylenu, který odolává agresivnímu prostředí. Vyznačuje se relativně jednoduchou konstrukcí, provozem a nenáročnou údržbou s využitím minimálního množství chemikálií. Nabízíme pískový filtr s gravitačním odtokem anebo umíme vyrobit odtok výtlakem.

Výhody a funkce pískového filtru 

  • jednoduchá konstrukce a provoz
  • nízké náklady na provoz
  • šetrnost k životnímu prostředí
  • dlouhá životnost
  • snadná údržba

Na jakém principu pískový filtr funguje

Pískový filtr se umisťuje do terénu na základovou betonovou desku a obvykle je obetonován formou ztraceného bednění. Vrchní vrstva filtru slouží k zachycení unikajících nerozpuštěných látek. Voda přetéká přes dvě vrstvy štěrku a jednu vrstvu písku. Na dně pískového filtru je umístěno drenážní potrubí z polypropylenu, kterým je odváděna vyčištěná voda. K rovnoměrnému rozvodu vody na plochu pískového filtru se používají rozvodné žlaby. 

Odtok z filtru umíme řešit gravitačně, nebo v případě malého spádu tlakově, a to osazením čerpadla do poslední komory filtru. Odtokové koncentrace nerozpuštěných látek a biologicky rozložitelného organického dusíku jsou sníženy na hodnotu 15 mg/l při vstupu látek do 30 mg/l. U všech typů pískových filtrů s výtlakem je výška odtoku V0 volitelná, což umožňuje přizpůsobit průtokové podmínky konkrétním potřebám a požadavkům.

Schéma odtoku výtlakem u pískového filtru

Čím je pískový filtr vybaven

Pískový filtr je vybaven bezpečnostním přepadem, víkem a kontrolními poklopy pro bezpečnou a snadnou manipulaci. Objednat si můžete i nástavce, které umožňují přizpůsobit se specifickým podmínkám terénu. 

Velikost Q [m3/d] L [mm] B [mm] H [mm] Vv [mm] Vo [mm]
0,5 0,5 1 000 700 1 500 1 300 100
1,0 1,0 1 500 700 1 500 1 300 100
1,5 1,5 1 500 1 000 1 500 1 300 100
2,5 2,5 2 000 1 500 1 500 1 300 100
4,0 4,0 2 500 1 500 1 500 1 300 100
6,0 6,0 3 000 2 160 1 500 1 300 100
9,0 9,0 4 000 2 160 1 500 1 300 100