Menu

Bionosič

Bionosiče pro čištění odpadních vod. Díky svému tvaru a povrchu umožňují rychlý růst mikroorganismů, které účinně rozkládají organické látky ve vodě. Biologický film na bionosičích je klíčem k úspěšnému a ekologicky šetrnému čištění odpadních vod.

Bionosič představuje důležitý prvek v oblasti biologického čištění odpadních vod. Tento nosič biomasy je vyroben z kvalitního polypropylenu a je chráněn průmyslovým vzorem 26 362

Jedním z hlavních přínosů bionosiče je nízká energetická náročnost, jednoduchá obsluha a relativně vysoká účinnost čištění. Dále u bionosiče nedochází k setřásání koulí, a tím pádem ani k přesýpání náplně při otáčení biokontaktoru a následnému odpadávání biomasy. Tím je zabráněno vytváření mrtvých prostor a přemostění biokontaktoru. Navíc je jeho použití ekologicky šetrné, neboť se jedná o přirozený biologický proces a během čištění nepotřebujete přidávat žádné chemikálie.

Využití bionosiče

Bionosič můžete využít jako náplň k dělení media, plynu, vzduchu. Používá se v oblasti čištění odpadních vod, zejména v biologických skrápěcích filtrech, které jsou plněny porézními materiály nebo výplňovými nosiči biomasy vyrobenými z plastu.

V chemickém průmyslu může být využit k čištění odpadních plynů, jako provzdušňovací element, nebo k použití v chladících věžích a kolonách. Tento nosič biomasy také najde využití v klecových biokontaktorech, které jsou z části ponořeny v odpadní vodě a pomalu se otáčejí. 

Na jakém principu bionosič funguje

Hlavním úkolem bionosiče je poskytnout mikroorganismům optimální prostředí pro jejich růst a rozklad organických látek ve vodě. Na povrchu nosiče se vytváří biologický film, který obsahuje živé mikroorganismy, jež mají klíčový podíl na účinném čištění odpadních vod. Tato biologická vrstva je schopná rozkládat organická znečištění a snižovat obsah škodlivých látek, čímž přispívá k vylepšení kvality vody před jejím vrácením do životního prostředí. 

Díky efektivitě a spolehlivosti bionosiče jsou čistírny odpadních vod schopny dosahovat vysoké úrovně čištění, což má pozitivní dopad na životní prostředí.

Parametry bionosiče

Materiál polypropylen
Průměr koule 54 mm
Obsah 1 m3 cca 8 000 ks
Povrch 0,04 m2
Váha 160 kg/m3
Povrch 1 m3 320 m2