Menu

Kanalizační šachta

Objevte klíčovou roli kanalizačních šachty ve správě odpadních vod. Zjistěte, jak fungují, jak se instalují a proč je jejich údržba důležitá pro ochranu životního prostředí a nezbytná pro efektivní fungování kanalizačního systému.

Kanalizační šachta je klíčovým prvkem v infrastruktuře měst a obcí a hraje nezastupitelnou roli v celkovém systému správy odpadních vod. Její funkce spočívá v efektivním a hygienickém odvádění odpadních vod z budov a veřejných ploch, čímž přispívá k ochraně životního prostředí.

Slouží k propojení, shromažďování a odvádění odpadních vod do kanalizačního systému, které poté transportuje do čistírny odpadních vod. Zde jsou čištěny a následně vypouštěny do životního prostředí, nebo rekuperovány pro další využití.

Podívejte se na naši stálou nabídku plastových šachet. Vybírat můžete například šachty vodoměrné či revizní

Funkce kanalizační šachty

  • shromažďuje a převádí odpadních vodu
  • chrání kanalizační systém před zácpami
  • slouží jako kontrola pachů
  • poskytuje přístup do kanalizačního systému pro údržbu a opravy
  • umožňuje monitorování průtoku odpadní vody
  • minimalizuje vypouštění nepročištěných odpadních vod do přírody
  • přispívá k zachování hygienických podmínek v obytných i pracovních prostorách

Jak na instalaci kanalizační šachty

Před instalací kanalizační šachty je důležité naplánovat její vhodné umístění pod povrchem země. Na určeném místě je nutné provést výkop odpovídajících rozměrů s betonovým základem, kde by měla být šachta pevně umístěna. 

Dalším krokem je propojení šachty s odpovídajícími trubkami kanalizačního systému. To zahrnuje připojení vtoků a výtoků, které budou přivádět a odvádět odpadní vody do kanalizační šachty i ven z ní. Poté je nutné šachtu správně zajistit, aby byla pevně spojena s okolním terénem. Okolí kanalizační šachty je proto zasypáno vhodným materiálem, který může zahrnovat písek, štěrk nebo jiný stabilní materiál.

Jak na správnou údržbu kanalizační šachty

Správná údržba kanalizační šachty je klíčová pro zajištění optimálního fungování celého kanalizačního systému a ochranu životního prostředí. Nezbytným krokem je pravidelná vizuální kontrola a čištění od nečistot a usazenin, čímž zamezíte vzniku potenciálních problémů. 

Je důležité zkontrolovat stav víka a zámků, aby bylo zajištěno, že kanalizační šachta zůstane vždy uzavřená a bezpečná. Nedílnou součástí údržby je také kontrola vtoků a výtoků, zda jsou volné a funkční.