Menu

Revizní šachta

Revizní šachta je klíčovým prvkem infrastruktury umožňující snadný přístup a údržbu podzemních sítí. Její správná funkce zajišťuje bezpečnost, udržitelnost a spolehlivost infrastruktury.

Revizní šachta umožňuje kontrolu a údržbu kanalizační sítě, a to i na místech, jako jsou průsečíky potrubí nebo místa s častými změnami směru trubek. Jedná se o stěžejní prvek v oblasti stavebnictví a infrastruktury, který napomáhá správnému fungování kanalizačních a vodovodních systémů, čímž přispívá k zachování kvality životního prostředí a veřejné hygieny. 

Dále revizní šachta poskytuje bezpečný a snadný přístup, což technikům umožňuje rychlou diagnostiku a reakci na případné problémy. Má také zásadní význam z hlediska bezpečnosti. Naše široká nabídka zahrnuje i jiné druhy plastových šachet. Vybírat můžete především vodoměrné šachty nebo kanalizační šachty

K čemu slouží plastové revizní šachty

  • umožňuje snadný a bezpečný přístup do podzemních infrastrukturních sítí
  • usnadňuje údržbu a čištění trubek
  • snižuje čas a náklady na opravy 
  • chrání před neoprávněným vstupem do podzemních sítí
  • snižuje riziko nehod, znečištění a nebezpečí vzniku požárů nebo explozí
  • umožňuje prodloužit životnost infrastruktury

Jak se instaluje revizní šachta

Před instalací šachty se musí zvolit vhodný typ a naplánovat její umístění v rámci celého infrastrukturního projektu. Revizní šachta se umisťuje mezi domovní kanalizaci a obecní kanalizaci do předem připravené jámy s pevným a rovnoměrným podložím.

Dále je potřeba propojit infrastrukturu s revizní šachtou. Po dokončení se šachta uzavře poklopem, který slouží jako ochrana a umožní snadný přístup pro inspekci a údržbu. Poklop je obvykle vybaven rukojetí nebo zámkem, aby se zabránilo neoprávněnému vstupu.

Po úspěšném dokončení instalace se provede zasypání jámy a upravení terénu kolem revizní šachty. Je důležité, aby instalace revizní šachty byla provedena odborně a v souladu s místními stavebními předpisy a normami. Jedině tak zajistíte správnou funkci a spolehlivost revizního systému.

Jak udržovat revizní šachtu

Správná údržba revizní šachty je klíčová pro zajištění funkčnosti a dlouhé životnosti infrastruktury. Proto je důležitá pravidelná kontrola, aby docházelo ke včasném odhalení případných známek poškození či znečištění. 

Udržujte revizní šachtu čistou od nečistot a usazenin. Odstraňte všechny cizí předměty, které by mohly bránit přístupu nebo způsobit ucpání infrastruktury. Pravidelně ověřujte těsnost spojů a vnitřní části revizní šachty a vždy se ujistěte, že poklop na revizní šachtu je v dobrém stavu a správně zajištěn. 

Pokud zjistíte jakékoliv problémy nebo poškození, okamžitě jednejte a neodkládejte opravy. Rychlá reakce na problémy minimalizuje riziko vzniku větších a nákladnějších komplikací.