Menu

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta představuje klíčovou součást moderního vodárenství. Její funkce spočívá v měření spotřeby vody a ochraně vodoměru před vnějšími vlivy. Důkladná údržba šachty zajišťuje spolehlivé měření a optimální využívání vodních zdrojů.

Vodoměrná šachta je nepostradatelným prvkem vodárenské infrastruktury, který plní klíčovou roli při měření a ochraně vodních zdrojů. Jedná se o konstrukci nebo nádrž, která slouží k ochraně a umístění vodoměru pro přesné měření spotřeby vody. 

Díky tomuto zařízení je možné sledovat vodní spotřebu na různých místech vodovodní sítě a odhalit potenciální úniky či netěsnosti. Tím se minimalizují ztráty vody, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí i rozpočet vodárenských společností. Moderní vodoměrná šachta je navíc vybavena technologiemi pro sběr dat a automatizovaný přenos informací. 

V naší nabídce naleznete i jiné druhy plastových šachet, jako je například revizní šachta nebo kanalizační šachta.

Funkce vodoměrné šachty

  • měření spotřeby vody – hlavní funkcí vodoměrné šachty je poskytnout prostor pro umístění vodoměru, který přesně monitoruje množství vody, která projde daným místem
  • ochrana vodoměrného zařízení – vodoměrná šachta poskytuje fyzickou ochranu vodoměru před mechanickým poškozením a vnějšími vlivy, jako jsou povětrnostní podmínky nebo vandalismus
  • snadný přístup a údržba – díky vodoměrné šachtě je vodoměr snadno dostupný pro čtení a údržbu, což umožňuje technikům provádět pravidelné kontroly a opravy zařízení bez nutnosti narušení nebo poškození přívodního potrubí
  • monitorování a správa spotřeby vody – šachta umožňuje průběžné sledování spotřeby vody u konkrétního odběratele, čímž zlepšuje správu vodních zdrojů, umožňuje identifikaci možných úniků nebo nepravidelností a přijímání opatření ke snižování spotřeby vody

Jak vodoměrná šachta funguje

Vodoměrná šachta funguje na jednoduchém principu, kdy voda přiváděna z vodovodní sítě proudí do šachty. Jakmile určitý odběratel otevře kohout, proudí voda šachtou směrem k domu nebo budově. V dané chvíli dochází k měření spotřeby vody. Vodoměr umístěný uvnitř šachty disponuje měřicím mechanismem, který reaguje na průtok vody a počítá její objem. 

Jak probíhá instalace vodoměrné šachty

Osazení vodoměrné šachty probíhá do předem připraveného výkopu s betonovou deskou s ohledem na šířku 1,2 m a výšku 1,5 m vodoměrné šachty. Rozměry vodoměrné šachty je možné upravit v závislosti na požadavku příslušného vodovodu a kanalizace. Její servisní otvor o rozměrech 600 mm x 600 mm nebo průměru 600 mm umožňuje snadný přístup pro údržbu a kontrolu. S výškou 500 mm poskytuje dostatečný prostor pro umístění dvou průchodek 1, stojánek vodoměru a nášlapy.

Po umístění šachty do výkopu je nádoba opatrně zaplněna zeminou z výkopu a mírně zhutněna. Před obsypáním šachty zajistíme vodotěsnost propojením s vodovodním potrubím skrze předem připravené těsnící prostupy.

Jak na údržbu vodoměrné šachty

Pro zajištění správného a spolehlivého fungování je nezbytná pravidelná údržba vodoměrné šachty, která pomáhá předejít potenciálním problémům, minimalizuje riziko poruch a prodlužuje její životnost. 

V prvé řadě doporučujeme vodoměrnou šachtu pravidelně vizuálně kontrolovat, abyste odhalili případné problémy, jako jsou praskliny, netěsnosti nebo známky korozního poškození. Důležité je také čištění od usazenin, nečistot a uschlých listů, které by mohly ovlivnit správné fungování. Dbejte na to, aby voda volně proudila v šachtě a nebyla nijak zablokována. Vždy se ujistěte, že je víko vodoměrné šachty správně uzavřeno a utěsněno. Tím zabráníte průniku nečistot a vlhkosti.

Pokud žijete v oblasti s mrazivými zimami, je důležité zajistit, aby vodoměrná šachta a vodoměr byly chráněny před mrazem. Zvažte také izolaci šachty nebo použití speciálních ochranných obalů, které minimalizují riziko zamrznutí.