Menu

Värmeväxlare för simbassänger

En poolvärmeväxlare för uppvärmning av poolvatten är den perfekta lösningen om du äger en värmepump. Den har fördelen av låg energiförbrukning och lång livslängd.

Om du vill bada i varmt vatten även utanför sommarsäsongen är en poolvärmeväxlare den perfekta lösningen för dig. Det är en anordning som används för att värma upp vattnet i poolen. Den är konstruerad för att hålla en behaglig vattentemperatur under hela badsäsongen, även under ogynnsamma väderförhållanden. Denna tekniska funktion blir alltmer populär och tenderar att vara en integrerad del av moderna pooler.

Hur en värmeväxlare för pooler fungerar

Huvudsyftet med en värmeväxlare för pooler är att värma poolvattnet med hjälp av värme från en annan källa. En poolvärmeväxlare fungerar enligt principen om värmeöverföring mellan två separata kretsar. Den första är poolvattenkretsen som cirkulerar genom värmeväxlaren. Den andra kretsen är oftast varmvatten från en värmepump, solanläggning, gaspanna eller elpatron.

Enkelt uttryckt passerar varmvatten, t.ex. från en värmepump, genom värmeväxlarens insida och överför värme till det svalare poolvattnet för att värma upp det.

Välja en värmeväxlare för poolen

När du väljer värmeväxlare för poolen är det inte så mycket poolens storlek som är viktig, utan snarare värmeväxlarens prestanda, temperaturen på mediet (vatten från värmepumpen) och den önskade temperaturen på poolvattnet. Ju högre kapacitet värmeväxlaren har, desto snabbare värms poolvattnet upp.

Underhåll av poolens värmeväxlare

Moderna värmeväxlare är konstruerade för att motstå korrosion. Det är dock viktigt att rengöra filtren regelbundet och upprätthålla rätt nivå av poolkemi för att minimera risken för sedimentering och korrosion.

Fördelar med en värmeväxlare för pooler

  • Effektiv användning av värme från en befintlig källa
  • låg energiförbrukning
  • låga driftskostnader
  • lång livslängd
  • lågt underhållsbehov

Om du vill ha en uppvärmd pool och har en gas- eller elpanna, solfångare eller en värmepump för hushållsbruk är en poolvärmeväxlare det perfekta valet för dig. Anslut den helt enkelt till ditt vattenvärmesystem. Om du vill värma din pool separat kan du välja en poolvärmepump eller prova elektrisk pooluppvärmning.