Menu

Klorfri behandling av poolvatten

Klorfri poolvattenbehandling - det innovativa valet för hälsosam och ekologisk desinfektion. Eliminerar effektivt alger, bakterier och virus utan användning av klorkemikalier. Vattenbehandling som är lämplig för allergiker och personer med känslig hud.

För att säkerställa att vattnet i din pool alltid är rent, klart och hälsosamt måste du desinficera poolvattnet. Du kan använda ett av de vanligaste alternativen, nämligen klordesinfektion, eller så kan du välja klorfri vattenbehandling, vilket är bättre för dig och miljön.

UV-lampa för klorfri behandling av poolvatten

I vårt sortiment hittar du olika typer av UV-lampor för klorfri poolvattenbehandling. Med hjälp av ultraviolett ljus kan UV-lampor hålla poolvattnet rent och döda skadliga mikroorganismer som bakterier, virus och alger.

Så fungerar en pool med UV-lampa

Principen för hur UV-desinfektion fungerar är att vattnet passerar runt en UV-lampa, som avger ultraviolett strålning med en viss våglängd. Denna strålning förstör mikroorganismernas DNA och hindrar dem från att föröka sig och spridas. UV-desinfektion är effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer och ger inga biprodukter, vilket är fallet med t.ex. klorering av vatten.

Vid användning av UV-desinfektion är det viktigt att säkerställa att vattnet är tillräckligt klart och transparent för att UV-ljuset ska kunna tränga in i hela vattenvolymen. Det är därför nödvändigt att rengöra filtret regelbundet och avlägsna skräp från poolen.

UV-desinfektion av poolvatten är miljövänligt och skonsamt för människors hälsa eftersom det inte använder några kemikalier. Samtidigt är denna klorfria metod för poolvattenbehandling effektiv för att upprätthålla rent och säkert vatten för simning och vattenglädje. Det är dock viktigt att notera att UV-desinfektion inte kan ta bort andra föroreningar som organiskt material som kan orsaka grumlighet i vattnet. Det är därför lämpligt att kombinera UV-desinfektion med andra vattenbehandlingsmetoder, t.ex. användning av ett filter eller klorering.

Ozon som ett annat alternativ för klorfri behandling av poolvatten

Ett annat alternativ för klorfri behandling av poolvatten är ozonbehandling. Ozon (O3) är en kraftfull oxidant som kan döda bakterier, virus, alger och andra mikroorganismer i vattnet.

Så fungerar en pool med ozondesinfektion

När poolvattnet behandlas med ozon leds vattnet genom en generator som producerar ozon. Detta ozon sprids sedan i vattnet där det fungerar som ett desinfektionsmedel. Ozon är mycket effektivt när det gäller att döda mikroorganismer och lämnar inga biprodukter, vilket är fallet vid klorering av vatten.

Ozon har även andra fördelar. Det kan avlägsna organiska ämnen som orsakar grumlighet i vattnet och neutralisera lukter. Ozon hjälper också till att oxidera och avlägsna föroreningar som oljor, fetter och kemikalier i vattnet.

Användningen av ozon är inte bara ett miljövänligt sätt att behandla vatten, utan det är också en hälsovänlig metod eftersom den inte använder några kemikalier. Ozon bryts också snabbt ner till syre, vilket innebär att det inte lämnar några rester i vattnet. Därför är ozon ett mycket effektivt alternativ för klorfri behandling av poolvatten som upprätthåller både renhet och säkerhet för simning och vattenglädje för barn och vuxna.

Man måste dock komma ihåg att ozonbehandling av poolvatten inte kan avlägsna föroreningar som är större än mikroorganismer, dvs. det kan inte avlägsna löv, gräs eller sand. Därför är det lämpligt att kombinera ozonbehandling med andra metoder för vattenrening, t.ex. användning av ett filter.

När ska man börja desinficera poolvattnet?

För att desinfektionen ska fungera ordentligt är det viktigt att du håller pH-värdet i vattnet mellan 6,8 och 7,4. Om vattnet visar högre eller lägre värden måste du först justera vattnets pH-värde och sedan börja desinficera.

Fördelar med klorfri poolvattenbehandling

  • mycket enkelt underhåll
  • mycket hög effektivitet
  • skapar en hälsosammare poolmiljö
  • irriterar inte ögon och hud
  • lämplig för allergiker
  • dödar brun- och grönalger samt bakterier
  • fungerar automatiskt även när du är bortrest (t.ex. på semester)
  • mjukar upp vattnet

För att uppnå en perfekt ren pool och fullständig desinfektion av poolvattnet erbjuder vi även sandfiltrering eller olika typer av pooldammsugare. Samtidigt hittar du poolöverdrag i vårt utbud, liksom pooltak. Med deras hjälp kan du förhindra att smuts faller ner i din pool.