Menu

Pumpar för simbassänger

Poolpumpen cirkulerar vattnet, pumpar det till filtret och sedan tillbaka till poolen. Vid val av pump måste hänsyn tas till poolens storlek, det vattenflöde som krävs och den anslutna poolutrustningen.

Poolpumpar är viktiga för en effektiv drift av poolsystemet och pooltekniken. De ser till att vattnet cirkulerar och i samarbete med poolfiltret håller de poolen frisk och ren.

Hur en poolpump fungerar

Poolpumpens huvuduppgift är att pumpa upp vatten från pooltanken och föra det till filtret där det renas. Det rena vattnet pumpas sedan tillbaka till poolen för att bibehålla dess kvalitet och förhindra att poolvattnet blir grumligt.

För att säkerställa att poolpumpen gör sitt jobb och samtidigt sparar el bör den vara ansluten till poolens elcentral eller ansluten till en smart poolkontroll, som gör att du kan styra all poolteknik via en mobilapp.

Att välja poolpump

Det finns flera olika typer av poolpumpar som varierar i prestanda, storlek och funktioner. När du väljer poolpump är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer, bland annat poolens storlek och typ, önskat vattenflöde och energieffektivitet. Moderna inverterpumpar kan reglera sitt flöde och därmed sin uteffekt, vilket ger betydande elbesparingar.

Välj samtidigt efter vilken poolteknik du vill använda - sandfiltrering eller olika funktioner som massagestrålar och poolvattenfall och gargoyler. Ju mer poolteknik du vill ansluta, desto kraftfullare poolpump behöver du.

En korrekt dimensionerad pump bör kunna ge tillräckligt vattenflöde för att effektivt rengöra din pool samtidigt som energiförbrukningen minimeras.

Smarta poolpumpar

Moderna poolpumpar har ofta andra avancerade funktioner, t.ex. en programmerbar timer som gör att du kan ställa in pumpens körtider för att optimera dess prestanda. Vissa pumpar har också inbyggda säkerhetsfunktioner, t.ex. torrkörningsskydd, som förhindrar skador på pumpen om det skulle saknas vatten i poolen.

Underhåll av poolpumpen

Det är viktigt att regelbundet rengöra filterkorgarna och kontrollera poolpumpens och dess komponenters skick. Eventuella problem - läckage, bullrig drift eller minskat vattenflöde - bör åtgärdas omedelbart.

En väl fungerande poolpump är avgörande för att hålla poolvattnet friskt. Att investera i en poolpump av hög kvalitet kommer att löna sig i form av ekonomiska besparingar och energibesparingar på lång sikt.