Menu

Avloppsreningsverk för stugor och fritidshus

Våra avloppsreningsverk för stugor och fritidshus används för att omvandla avloppsvatten till helt rent vatten. De är speciellt utformade för förhållandena i fritidshus och garanterar säkerhet och komfort. Välj det perfekta avloppsreningsverket för din semesteroas.

Brukar du åka till stugan eller torpet för att koppla av? Skaffa ett förpackat avloppsreningsverk i plast för fritidshus. Avloppsreningsverk används för mekanisk-biologisk rening av avloppsvatten på platser där små föroreningskällor på grund av sitt läge eller andra skäl inte kan anslutas till ett centralt avloppsreningsverk.

På Morava Ekol tillverkar vi reningsverk för hushållsavloppsvatten BIO-S som är anpassade till behoven hos antalet personer som bor i huset. Vi erbjuder en renare för 1-3 personer, 3-6 personer eller 6-10 personer. Andra viktiga faktorer som spelar roll vid val av avloppsreningsverk är platsen, verksamhetsutövaren och vattenmyndigheternas krav.