Menu

Štvorcové odpadové nádrže a zásobníky

Naše plastové štvorcové žumpy a nádrže predstavujú praktické riešenie nakladania s odpadovou vodou. Môžete si vybrať z ponuky veľkostí, ale vieme vyrobiť aj jímku podľa vašich požiadaviek.

Plastový septik štvorcového tvaru je trojkomorová nádrž na zadržiavanie odpadovej vody. Tieto septiky ponúkame v 4 rôznych veľkostiach, ktoré sú ideálne pre domácnosti s 5, 8, 10 alebo 12 osobami. Nádrž sa vyrába zváraním propylénových dosiek a stenových prvkov a je k dispozícii v samonosnej alebo betónovej verzii. Na montáž odporúčame betónovú základovú dosku, ktorá poskytuje stabilnú a spoľahlivú oporu.

Schéma štvorcovej odpadovej nádrže

Výhody plastových septikov a nádrží

  • Nízke obstarávacie náklady
  • na inštaláciu nie je potrebná ťažká technika
  • nie je potrebný rozbor odpadovej vody
  • plastový materiál vydrží roky
  • jednoduchá manipulácia
  • Vhodné pre miesta bez prístupu stavebných strojov

Technické údaje o ponúkaných štvorcových žumpách a nádržiach

Využiteľný objem[m3] Počet EO Dĺžka L [mm] Šírka B [mm] Výška H [mm] Vstupná výška Vv [mm] Výstupná výška Vo [mm] Hmotnosť [kg]
3,00 5 2 000 1 160 2 080 1 800 1 700 360
4,30 8 3 000 1 160 2 080 1 800 1 700 480
5,40 10 3 500 1 160 2 080 1 800 1 700 540
6,50 12 4 000 1 160 2 080 1 800 1 700 610

Počet EO = počet ekvivalentných osôb. T. j. pre koľko osôb je optimálna žumpa s danou kapacitou.

Súčasťou dodávky je protokol o skúške tesnosti. Žumpy je možné objednať s plastovými vekami z materiálu odolného voči UV žiareniu. Použitý materiál je odolný voči pôsobeniu vlhkosti a agresívnemu prostrediu odpadových vôd. Prívodné a odtokové potrubie je možné prispôsobiť požadovaným rozmerom. V prípade potreby je možné dohodnúť výrobu žúmp v atypických rozmeroch. Odpadové žumpy možno nájsť aj v oválnych a okrúhlych tvaroch.

Kde sa používajú štvorcové žumpy a nádrže

Hranaté odpadové žumpy sa používajú v domoch a iných nehnuteľnostiach, ktoré nemajú možnosť centrálnej likvidácie odpadových vôd. Používajú sa aj tam, kde majú nehnuteľnosti problémy so získaním povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd. Nezabudnite však postupovať v súlade s platnou legislatívou, spôsobom schváleným príslušným orgánom pre danú lokalitu.