Odlučovač tuků je řešen jako celoplastová, samonosná nádrž s proměnnou výškou. Výška nástavce se řídí požadavkem zákazníka. Technologické uspořádání odpovídá normě DIN 4040. Materiálem pro výrobu odlučovačů je integrální a lineární polypropylen. OTC i OTCK se vyrábějí ve dvou základních provedeních. Oba typy je možné provést jako přejezdné a nepřejezdné. U přejezdného provedení slouží odlučovač jako ztracené bednění pro obetonování a vstupy jsou přizpůsobeny pro osazení těžkých ocelolitinových silničních poklopů. (Tyto nejsou součástí dodávky).

Technická data odlučovače tuků

Typ OTC 02  OTC 04   OTCK 02   OTCK 04 
Rozměry (mm)  1500 x 1160  1000 700 1500
Výška (mm) dle požadavku zákazníka
 Max. hmotnost (kg)  350 400 80 170
Průtok (l/sec) 2,0 4,0 2,0 4,0
Max. počet jídel 400 1200 400 1200
Typ nádrže Samonosná z polypropylenu

Otvor vtoku je 160 mm, odtok a odvětrání je PP trubka o průměru 110 mm. Veškeré tyto průměry lze změnit podle potřeb zákazníka.

Funkce odlučovače tuku

Voda s obsahem tuku a nerozpuštěných látek natéká do kalového prostoru (1), kde se usadí hrubé nečistoty. Splašková voda pak přepadá přes příčnou stěnu do usazovacího prostoru (2), kde dochází ke gravitačnímu odloučení tuku u hladiny. Tuková vrstva se buď mechanicky odebírá přímo z hladiny, nebo se může hrablem přehrnout přes klín dělící příčky do skladovacího prostoru (3). Toto neplatí pro typy OTCK které skladovací prostor nemají.
Přečištěná voda pak odtéká pod nornou stěnou do výtoku napojeného na kanalizaci. Odlučovač je odvětrán trubkou vyústěnou nad hladinou, na kterou je nutno napojit odvětrávací potrubí.

odlučovač tuků
nákres odlučovače tukůodlučovače tuků