Popis odlučovače ropných látek

Odlučovač ropných látek je tvořen nádrží z polypropylenu, ve které jsou dělící stěnou vytvořeny dva funkční prostor – prostor pro usazení hrubých nečistot a prostor odlučovací s lamelovou vestavbou. Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti UV záření. Víko je opatřeno kontrolními poklopy. Kryt je standartně dodáván jako nepochůzný.

odlucovač ropných látek

Odlučovač ropných látek s obtokem je typ speciálně konstruován pro parkoviště a odstavné plochy – u obchodních domů, hotelů, městská a záchytná parkoviště a jiné velké zpevněné plochy určené pro parkování osobních a nákladních vozidel bez jakékoliv jiné manipulace s ropnými látkami.

Na rozdíl od předešlých typů, které odlučují veškerou nateklou vodu, je tento typ navržen tak, aby zachytil a odloučil počátek dešťového přívalu (s největší koncentrací nečistot a ropných látek). Dále v průběhu deště s vyšší intenzitou, a tím i s větším naředěním nečistot, teče část deště přes odlučovač (množství je v tabulce uvedeno v závorce) a část převyšující kapacitu odlučovače pak obtéká pod nornou stěnou mimo odlučovač. V případě havárie na odstavné ploše (tj. únik většího množství ropných látek) jsou veškeré ropné látky v odlučovači zachyceny. Odlučovač je navržen v hranatém provedení.

Odlučovač je určen pro prostředí venkovní pod přístřeškem dle čl. ČSN 330300. V prostoru nad hladinou vody je prostředí se zvýšenou agresivitou dle čl. 3.2.4 a 3.2.5 ČSN 330300. V případě umístění odlučovače v objektu je nutno zajistit jeho dostatečné odvětrání. Tomuto stanovenému prostředí musí odpovídat provedení a případné elektroinstalace, včetně provedení přípojky k možným spotřebičům.

Funkce odlučovače ropných látek SEPUR

Přes nátokové potrubí natéká voda znečištěná ropnými látkami do první části nádrže ORL (usazovacího prostoru), kde působením prosté sedimentace dochází k oddělení hrubých nečistot (písku, štěrku a pod.) od vody. Sedimentované hrubé nečistoty se usazují na dně.

odlucovač ropných látek Sepru

Voda znečištěná ropnými látkami dále přetéká přes nornou stěnu do druhého prostoru odlučovače ropných látek (odlučovacího) a dvěma otvory vtéká do lamelové vestavby. Lamelová vestavba je tvořena řadou paralelních lamel z plastu, počet lamel-velikost vestavby – je závislý na velikosti ORL vzhledem k průtočnému množství znečištěné vody. Při průtoku přes tyto lamely dochází ke shlukování kapek ropné látky na spodní straně lamel. Při dosažení určité velikosti jsou kapky tlačeny vlivem rozdílných měrných hustot vody a oleje podél lamel do horního sběrného prostoru. Naopak malá zrnka kalu klesají podél lamel na dno prostoru vestavby. Voda zbavená ropných příměsí teče dále přes odtokovou komoru do odtokového potrubí.

Všechny typy odlučovačů mohou být vybaveny havarijním plovákovým uzávěrem odtoku odlučovače v případě vysoké hladiny odloučených ropných látek (tento uzávěr je potřeba v případě zájmu zvlášť přiobjednat).

řez odlucovače ropných látek

Technické údaje (viz příloha – schéma a tabulka)

Odlučovač ropných látek je dodáván ve dvou základních provedeních:

1. ve válcové nádrži (označení K) – nutno vždy provést obetonování
2. v hranaté nádrži

Nádrže a funkční prostory v těchto nádržích jsou vytvořeny z desek a stěnových prvků z polypropylenu. Lamelová vestavba je vyráběna z desek PVC. Lamelová vestavba je používána naší firmou na základě licence. Je chráněna patentem rakouskou firmou PURATOR. Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena polypropylenovou trubkou DN 150-250, vyústění polypropylenovou trubkou DN 150-250. Vtok i odtok lze přizpůsobit dle požadavku zákazníka a místních podmínek.

ORL Průtok Odvodnění Rozměry v (m) Výška vtoku Výška odtoku Odtokové potrubí Hmotnost
(l/s) plocha (m2) L Š V Vv (m) Vo (m) (mm) kg
Sepur 2K 2 170 2 1,6 1,50 DN 150 300
Sepur 4K 4 340 2 1,6 1,50 DN 150 400
Sepur 6K 6 500 2 1,6 1,50 DN 150 500
Sepur 3 3 250 3,00 1,16 2,03 1,65 1,55 DN 150 500
Sepur 6 6 500 4,00 1,16 2,03 1,65 1,55 DN 150 700
Sepur 9 9 750 3,00 2,16 2,03 1,7 1,60 DN 200 850
Sepur 12 12 1000 4,00 2,16 2,03 1,7 1,60 DN 200 1000
Sepur 15 15 1250 4,00 2,16 2,53 1,9 1,80 DN 200 1100
Sepur 20 20 1700 5,00 2,16 2,53 1,7 1,60 DN 250 1320
Sepur 30 30 2500 6,16 2,16 2,53 1,7 1,60 DN 250 1500

ORL SEPUR x/y – O (s obtokem ) speciálně konstruován pro parkoviště a odstavné plochy např. u obchodních domů, motorestů, městská záchytná parkoviště a jiné velké zpevněné plochy určené pro parkování, manipulaci s ropnými látkami. Na rozdíl od předešlých typů, které odlučují veškerou nateklou vodu, je tento typ navržen tak, aby zachytil a odloučil počátek dešťového přívalu (s největší koncentrací nečistot a ropných látek). Dále v průběhu deště s vyšší intenzitou a tím i s větším naředěním nečistot, teče část deště přes odlučovač a část převyšující kapaciu odlučovače pak obtéká pod nornou stěnou mimo odlučovač. Odlučovač je v hranatém provedení.

Typ Max.průtok Odvodnění Rozměry v (mm) Hmotnost
(l/s) plocha (m2) L Š V Vv Vo DN kg
30/10-O 30 2500 5160 2000 2340 1850 1700 250 1380
60/15-O 60 5000 6160 2000 2340 1850 1700 300 1580
90/20-O 90 7500 7160 2000 2340 1850 1700 300 1880
120/30-O 120 10000 7160 2500 2340 1850 1700 400 2150

Obrázek č.1 Odlučovač ropných látek – SEPUR (základní)

řez odlucovače ropných látek Sepurnákres odlucovače ropných látek Sepur