Menu

Vsakovací jímka odpadní vody

Zlepšete využití dešťové vody a minimalizujte zátěž na kanalizační systém s našimi vsakovacími jímkami. Trvanlivé a odolné řešení. Osvoboďte se od starostí o povrchovou vodu s našimi vsakovacími jímkami pro odpadní i dešťové vody.

Nevíte, co dělat s přebytečnou dešťovou vodou nebo čistými odpadními vodami? Mnohdy se totiž nedají jen tak vypustit do kanalizačního systému či vodní plochy. Využijte proto vsakovací jímky odpadní vody. S tímto účinným řešením probíhá vsakování vody téměř okamžitě, a navíc umožňuje postupné vsakování dále do půdy.

Nabízíme také nádrže a odpadní jímky na dešťovou vodu, které přizpůsobíme vašim požadavkům. Můžete tak snadno zachytit dešťovou vodu a znovu ji využít pro vaše každodenní potřeby.

Popis a funkce vsakovací jímky odpadních vod

Vsakovací odpadní jímky slouží k vsakování dešťové vody nebo vyčištěných odpadních vod na pozemku. Vsakování probíhá díky otvorům ve stěnách jímky nebo samotným dnem téměř okamžitě díky akumulační schopnosti, a tak pro vsakování dešťové vody či vyčištěné odpadní vody z čističky odpadních vod stačí jen malá plocha. Vsakovací jímka je vyrobena svařováním polypropylénových desek a vybrat si ji můžete v hranatém, oválném nebo kulatém provedení.

Vsakovací jímka se instaluje do podzemí na pevný a rovný základ. Vsakovací jímka odpadních vod bývá umístěna za domovní čističkou odpadních vod. Pokud slouží pouze k vsakování dešťových vod, vsakovací jímka se umisťuje až za akumulační nádrž. Odpadní i dešťová voda natéká do vsakovací jímky přes bezpečnostní přepad nádrže před vsakovací jímkou. 

Pokud je potřeba vícero vsakovacích jímek pro větší objem, jímky se zapojí za sebe přes další přepad. Návrh počtu vsakovacích jímek se řídí normou ČSN 75 9010.

Výhody vsakovací jímky odpadních vod

  • rychlá a snadná instalace
  • nízká pořizovací cena
  • okamžitá akumulační schopnost
  • vysoká odolnost i v náročných podmínkách

Kde se vsakovací jímky odpadních vod používají

Vsakovací odpadní jímky využijete zvláště v místech, kde nařízení stavebního povolení poukazuje na nutnost ponechání dešťových vod na pozemku, nebo vyčištěné odpadní vody z čističek odpadních vod nemůžete odvádět do kanalizace. Může být ideální pro rodinné domy, rekreační objekty, nebo i větší objekty, jako jsou hotely. Nezapomeňte však na to, abyste jednali v souladu s platnou legislativu, a to způsobem schváleným příslušným úřadem pro danou lokalitu.