ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKOU REGULACI VODY V BAZÉNU
ECO – MATIC

Nejmodernější bezúdržbový typ, vhodný pro bazény všech velikostí a provedení. Využívá nízké koncentrace kuchyňské soli s použitím dokonalého elektronického procesu dochází k elektrolýze a dezinfekci vody v bazénu i v delším období Vaší nepřítomnosti.

Technologie EKO-MATIK

je proce sanitizace vody pomocí elektrolýzy mírně slané vody. V průběhu řízeného procesu elektrolýzy v dodávaném zařízení o vícestupňové výkonové řadě je do vody užívané v systému její recirkulace v bazénech, rehabilitačních bazénech a vířivých vanách uvolňován plynný chlór, kyslík a do jisté míry i ozón. Zařízení EKO-MATIK bylo schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR pro provoz ve veřejných a rehabilitačních bazénech pod č.j. HEM-3245-29.44.99/16284.
Z hlediska zdraví a ekologie životního prostředí

je tento proces úpravy vody jednoznačně nadřazený nad dosud používanými systémy úpravy a sanitizace vody v bazénech. Prvopočátek vzniku a užití tohoto systému spadá do první poloviny 70.let a jeho původem je Austrálie, odkud se poté rozšířil do USA a Evropy. V zemích EU je tento způsob úpravy vody používám především ve Francii a Španělsku a do jisté míry i v SRN. Od poloviny roku 1998 je tento systém úspěšně aplikován i v České Republice.

EKO-MATIK proces

začíná přidáním přírodní mořské soli do vody. Získá se tak čirá, mírně slaná voda. Salinita je v rozmezí 0,3-0,4 % s porovnáním se salinitou oceánu 3,5 % a lidskou slzou 0,6 %. Průtokem vody přes elektrolytickou celu a působením elektrického proudu o bezpečném napětí 7 V DC, dochází na anodě k tvorbě plynného chlóru. Do jisté míry v tomto procesu vznikají další příznivá sanitizační činidla, jako je kyslík a ozón. Z vody je současně odstraňován vápník a železo. V průběhu procesu nedochází ke spotřebě soli – jedná se o regenerační proces chemické přeměny.

Proč je získaná voda zdravější?
Mírně slaná voda je přirozeně antiseptická, likviduje mikroorganismy, které se běžně vyskytují v bazénové vodě, takže voda je zdravější hned na začátku. EKO-MATIK proces chrání vodu od škodlivých mikroorganismů pomocí elektrochemické produkce desinfekčních činidel. Každé z nich je schopno ničit baktérie a jiné škodlivé organismy samo, avšak dohromady je jejich síla takřka extrémní.

Vyplatí se EKO-MATIK?
Ano, neboť je v podstatě nejméně nákladným upravárenským zařízením. Není totiž nutné používat jiné pomocné desinfekční systémy a chemikálie. V průměru poběží EKO-MATIK ve Vašem bazénu 6 hodin denně, přičemž náklady na 1 provozní hodinu činí cca. 60-70 haléřů.

Bude voda stejná jako v oceánu?

To závisí na individualitě zákazníka. Voda je sice slaná, koncentrace solí je ale oproti mořské vodě o dost nižší. Mořská voda má cca 3,55% obsahu solí. EKO-MATIK pracuje již s koncentrací od 0,3-0,4 %. Mírně slaná voda je totiž pro používání v lázni mnohem komfortnější, než “pravá” mořská voda. Složení slané vody v bazénu produkované procesem EKO-MATIK, lze přirovnat ke složení slz, takže otevřít oči při potápění v bazénu ošetřené tímto procesem není nepříjemné. Chcete-li však mít své “soukromé moře” doma, zařízení EKO-MATIK pracuje stejně dobře s vodou, jejíž salinita se rovná vodě v oceánu.

Je tato sůl korozivní?
Voda obsahující sůl v koncentraci kolem 0,3-0,4 % je sice mírně korozivní, ale ne více, nežli běžná chlorovaná voda. Kovové součásti filtrů a čerpadel, stejně, jako moderní, korozi odolné materiály (PVC) však na mírně slanou vodu nereagují.

Má OCEANIC vliv na hodnotu pH?
OCEANIC proces produkuje hypochloritan s relativně stabilním a neutrálním pH.

Další kategorie, které by Vás mohly zajímat: