Ve službách vody, ve službách člověka . . .

New Logo Morava-Ekol

Společnost MORAVA-EKOL spol. s r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku firem dne 3. května 1993. Od 1. června v ní začal pracovat tým lidí pocházející z bývalých přidružených výrob zemědělských družstev, kteří původně stáli v 80. letech u zrodu výroby plastových čistíren odpadních vod a plastových bazénů. Od vzniku společnosti byli vývojoví pracovníci posíláni na školení do Německa a Rakouska pro získání nových zkušeností a výrobních postupů tak, aby vlastní vývoj byl provázen aplikačními novinkami včetně efektivity výroby, jejímž výsledkem jsou kvalitnější výrobky za příznivější ceny.

Podstatnou část produkce tvoří plastové bazény

Jedná se o dva typy bazénů – bazény se skimmerem – voda je cca 10 cm pod horním okrajem bazénu bazény s aktivním přelivným žlabem, kdy bazén je naplněn až po okraj a přetékající voda je po filtraci opět vháněna do bazénu. Celý sortiment bazénů je vyvíjen a vyráběn na zakázku dle přání klientů. Ve výrobě jsou modely od několika málo m3 až po velkorozměrová koupaliště, která se vyrábí až na místě.

Společnost se svojí výrobou zaměřuje také na čištění odpadních vod ekologickým postupem.best paper writing service reddit Vychází z požadavků na velmi přísná kritéria pro kvalitu vypouštěných vod do vodotečí a tím i aktivní přístup k ochraně životního prostředí.

Z našeho programu výroby můžeme do těchto ekologii přispívajících výrobků zařadit:

– čistírny odpadních vod (chráněné patentem)
– odlučovače ropných látek
– odlučovače tuků a pískové filtry

Z charakteru výroby vyplynula specializace na menší a střední domovní čistírny odpadních vod. Tímto sortimentem výroby pokrýváme rozsah použití od 2 do 400 ekvivalentních obyvatel. Pro rozsah 200 až 1000 obyvatel vyrábíme aktivační čistírny odpadních vod EKOL-AD. Tyto čistírny jsou stavebnicové systémy využívající nízko-zatěžovaných aktivačních systémů. Proces čištění odpadních vod je založen na principu biologického odbourávání uhlíkatého a dusíkatého znečištění obsaženém ve splaškové vodě.

Za naši kvalitu a solidnost výrobků hovoří nemalý export jak do okolních států, tak i do Belgie, Švédska či Ruska.