Menu

Zkosené schody s odpočinkovou lavicí

Zkosené schody jsou navrženy s ohledem na pohodlí uživatele, neboť jejich sklon zajišťuje plynulý přechod od mělčího k hlubšímu vodnímu prostoru. Minimalizuje se tak úsilí nohou a kloubů, ale také riziko pádu a jiného úrazu. Odpočinková lavice pak bude místem relaxace, nebo i společenského prostoru.