Pískový filtr slouží jako další stupeň čištění po mechanicko-biologickém předčištění vody. Pískový filtr je vyroben z integrálního polypropylenu odolávajícího agresivnímu prostředí . Na vrchní vrstvě filtru dochází k zachycení unikajících nerozpuštěných látek. Voda přetéká přes dvě vrstvy štěrku a jednu vrstvu písku. Na dně pískového filtru je umístěno drenážní potrubí z PP, kterým je vyčištěná voda odváděna. Pískový filtr je opatřen bezpečnostním přepadem, víkem a kontrolními poklopy.

Pískový filtr

Rovnoměrný rozvod vody na plochu pískového filtru zabezpečují rozvodné žlaby. Pískový filtr je osazován do terénu na základovou betonovou desku a obvykle obetonováván formou ztraceného bednění. Odtok z filtru lze řešit gravitačně, nebo v případě malého spádu tlakově, a to osazením čerpadla do poslední komory filtru. Kontejnerové provedení usnadňuje rychlou montáž a zprovoznění. Odtokové koncentrace NL a BSK5, jsou sníženy na hodnotu 15 mg/l při vstupu NL do 30 mg/l. K pískovým filtrům lze objednat i nástavce dle umístění v terénu. U všech typů s výtlakem je výška odtoku V0 volitelná

Pískový filtr – gravitační odtok Pískový filtr – odtok výtlakem

nákres pískového filtrunákres pískový filtr

Popis obrázku:
1-praný písek 2/6
2-štěrk 8/16
3-štěrk 16/32
4-nátok s rozv.žlabem
5-bezpečnostní přepad
6-čerpadlo

Technická data pískového filtru

 Velikost   Q (m3/d)   L (mm)   B (mm)   H (mm)   Vv (mm)   Vo (mm) 
0,5 0,5 1000 700 1500 1300 100
1,0 1,0 1500 700 1500 1300 100
1,5 1,5 1500 1000 1500 1300 100
2,5 2,5 2000 1500 1500 1300 100
4,0 4,0 2500 1500 1500 1300 100
6,0 6,0 3000 2160 1500 1300 100
9,0 9,0 4000 2160 1500 1300 100

Další kategorie, které by Vás mohly zajímat: