BIONOSIČ – TECHNICKÁ DATA

Materiál: PP
Průměr koule: 54mm
Obsah 1m3: cca 8000ks
Povrch: 0,04m2
Váha: 160 kg/m3
Povrch 1m3: 320m2

nosič biomasy

Jedná se nosič biomasy, nebo je možné jej použít jako náplň k dělení media, plynu, vzduchu (provzdušňovací element). Vysoce účinnou náplň (bionosič) ve tvaru koule lze používat v oblasti čištění odpadních vod, zejména v biologických zkrápěcích filtrech, které jsou plněny porézními materiály nebo výplňovými nosiči biomasy vyrobenými z plastu. V chemickém průmyslu je možné jej využít na čištění odpadních plynů, jako provzdušňovací element, nebo do chladících věží a kolon. Dále lze uvažovat o použití klecových biokontaktorech, které jsou z části ponořeny v odpadní vodě “v nichž se brodí pomalými otáčkami”. Čistícím médiem je biomasa narostlá na těchto bionosičích odbourávající biologické znečištění. Výhodou těchto systémů je nízká energetická náročnost, jednoduchá obsluha a poměrně vysoká účinnost čištění. Další výhodou bionosiče je, že nedochází k setřásání koulí a tím přesýpání náplně při otáčení biokontaktoru a následnému odpadávání biomasy. Tím je zabráněno vytváření mrtvých prostor a přemostění biokontaktoru.

Chráněno průmyslovým vzorem 26 362.

Další kategorie, které by Vás mohly zajímat: